Fair Limits

News

Robeyns en Meijers leveren bijdrage aan WRR-Verkenning over Filantropie

Tim Meijers en Ingrid Robeyns zijn door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gevraagd een bijdrage te leveren aan een WRR-Verkenning over Filantropie. In hun bijdrage zullen Meijers en Robeyns een overzicht geven van politiek filosofische argumenten over de wenselijkheid van filantropie, alsmede de risico’s en mogelijkheden die filantropie ethisch gezien inhoudt. Meer informatie over deze verkenning via WRR.