Fair Limits (project archive)

News

Vinden Nederlanders dat er grenzen zijn aan rijkdom?

“Nederlanders maken onderscheid tussen ‘rijk’ en ‘extreem rijk’. Extreme rijkdom wordt zelf niet als een probleem gezien, maar wel de negatieve gevolgen ervan. Er is ruime steun voor het zwaarder belasten van rijkdom, indien dit de situatie van de minst bedeelden zou verbeteren.” Dit zijn conclusies uit onderzoek dat vandaag verscheen in ESB, het vakblad voor economen.

Fair Limits-onderzoeker Ingrid Robeyns onderzocht samen met Vincent Buskens, Nina Vergeldt en Tanja van der Lippe hoe Nederlanders aankijken tegen rijkdom. Er blijken grote verschillen te bestaan tussen de reacties op abstracte stellingen en concrete voorbeelden. Lees hier het artikel of download het in pdf.