Fair Limits (project archive)

Events

7 - 14 January 2020
Eindhoven, The Netherlands

Cursus over rijkdom in Eindhoven

Ingrid Robeyns verzorgt op 7 en 14 januari 2020 voor Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven een cursus met als thema “Is extreme rijkdom onwenselijk, en zo ja, waarom?”

Uit de beschrijving: “Tijdens deze twee avonden zullen we een normatieve politiek-filosofische analyse maken van extreme rijkdom. De nadruk zal komen te liggen op hedendaagse argumenten uit de economische, ecologische en politieke filosofie, maar af en toe zullen we ook teruggaan naar argumenten die ons eeuwen geleden al door filosofen en economen aangereikt werden, als ook naar argumenten van niet-Europese filosofen. Men kan extreme rijkdom omarmen als iets wat hoort bij een dynamische economie, waarin ondernemerszin en innovatie kunnen leiden tot grote rijkdom.

Maar bij extreme rijkdom kunnen we ook kritische vragen stellen, vanuit twee perspectieven: enerzijds hoe die rijkdom tot stand is gekomen, anderzijds wat de gevolgen zijn van extreme rijkdom. En dan is er nog een andere lastige vraag: stel dat extreme rijkdom ongunstig is voor de samenleving of voor de betrokkenen zelf, is dat dan genoeg om overheidsinterventie te rechtvaardigen? Zou die niet heel nadelige effecten kunnen hebben, gegeven de wereld waarin we wonen? Of is het betere alternatief om een moreel appèl te doen op de extreem rijken om op vrijwillige basis iets aan de situatie te veranderen?”

Meer informatie en inschrijving via deze site