Fair Limits (project archive)

News

“Waarom zou ik? Handelen in een veranderend klimaat” verschijnt in september

Fair Limits en ISVW Uitgevers brengen in september een nieuw boek uit: Waarom zou ik? Handelen in een veranderend klimaat, geschreven door Petra van der Kooij. Het Fair Limits project onderzoekt of er redenen zijn om grenzen aan rijkdom en consumptie te stellen. Naast de academische, filosofisch-ethische benadering van ons onderzoek, proberen wij ook praktische handvaten te bieden aan een ieder die in het dagelijks leven over deze vraagstukken nadenkt. Waarom zou ik? past binnen die ambitie. We nodigen iedereen uit het boek te lezen, en aanwezig te zijn bij de presentatie op 16 september.

Beschrijving
Had Petra van der Kooij een paar jaar geleden gevraagd naar de rol van het individu in het klimaatprobleem en ze had geantwoord dat het aanpakken van klimaatverandering niet gaat over individuele keuzes, maar over het veranderen van politieke, economische en culturele structuren. Tegelijkertijd probeerde ze al lang in haar eigen leven duurzame keuzes te maken. Als ze zelf zo duurzaam probeert te leven, vroeg ze zich af, waarom vindt ze dat dan een onbelangrijk thema in het klimaatdebat? Met deze vraag in het achterhoofd ging ze op zoek naar antwoorden. Petra van der Kooij ging in gesprek met politiek-filosofen, ondernemers, actievoerders en ecologen, en leerde gaandeweg dat je individuele keuze bepaald niet in strijd is met het aanpakken van de samenleving. Op individueel niveau kan je veel sneller veranderingen maken, die uiteindelijk kunnen leiden tot structurele veranderingen. Waarom zou ik? stelt iedere lezer in staat om zich te beraden op haar eigen levenshouding, en geeft iedereen die niet weet wat te doen helder advies.

Met interviews met: Marli Huijer, Marc Davidson, Peter Smith, René ten Bos, Irma Abelskamp, Kimo van Dijk, Kauthar Bouchallikht, Daniëlle Hirsch, Volkert Engelsman, Jan van de Venis, Talitha Muusse, klimaatstakers Sophie en Roemer.

Najaarscatalogus ISVW Uitgevers