Fair Limits (project archive)

Events

5 November 2019
Den Haag, The Netherlands

Van Mierlo Symposium 2019: Scheidslijnen in de samenleving?

Ingrid Robeyns verzorgt een bijdrage aan het Van Mierlo Symposium op 5 november. Het gaat ditmaal over scheidslijnen in de samenleving. Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, houdt de keynote lezing naar aanleiding van zijn recente boek Veenbrand. Smeulende kwesties in de welvarende samenleving. Hierin analyseert Putters hoe de nieuwe samenleving zorgt voor kansen, maar ook leidt tot ongemak, onzekerheid en conflicten.

Ingrid Robeyns reageert op Putters’ lezing vanuit het perspectief van rechtvaardigheid. Tot slot is er een panelgesprek met socioloog Iliass El Hadioui en onderwijswethouders Said Kasmi (Rotterdam) en Marianne de Bie (Breda) over oplossingen en de weg vooruit.