Fair Limits

News

WRR-Verkenning ‘Filantropie op de grens van overheid en markt’ verschenen

In 2017 maakten we bekend dat Fair Limits onderzoekers Ingrid Robeyns en Tim Meijers een bijdrage aan de WRR-Verkenning over filantropie zouden leveren. Vandaag is het resultaat verschenen, onder redactie van Peter de Goede, Erik Schrijvers en Marianne de Visser: ‘Filantropie op de grens van overheid en markt’. Robeyns en Meijers verzorgden een hoofdstuk met conceptuele en ethische reflecties over filantropie (p.173-195).

De volledige Verkenning ‘Filantropie op de grens van overheid en markt’ is gratis te downloaden via de site van de WRR