Fair Limits

News

Workshop over rijkdom en erfbelasting bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Op vrijdag 28 juni heeft Dick Timmer een workshop gegeven bij het wetenschappelijk bureau van D66, de Mr. Hans van Mierlo Stichting, in Den Haag. In het eerste deel hebben we nagedacht over extreme rijkdom. Veel mensen denken dat er een armoedegrens moet zijn. Maar is er ook zoiets als een rijkdomsgrens? En zijn er redenen om te denken dat mensen soms, moreel gezien, te veel bezitten?

In het tweede deel van de workshop hebben we gekeken naar de erfbelasting. Sociaalliberalen, waaronder D66ers, verdedigen verschillende waarden, zoals individuele vrijheid, kansengelijkheid en het belonen van verdienste en prestatie. Maar zijn die waarden wel verenigbaar met het idee dat erfenissen laag belast moeten worden? Met andere woorden, is het toestaan van erfenissen wel sociaalliberaal? Deze vragen leverden een levendige discussie op.